×

چنانچه قصد راه اندازی سامانه آسانا را دارید مراحل راه اندازی به شرح زیر است:

  1. تماس با شرکت قطره ها یا مراجعه به سایت

  2. تکمیل فرم استعلام

  3. امکان سنجی توسط کارشناسان فنی

  4. برآورد هزینه و ارسال پیش فاکتور

  5. راه اندازی سامانه

  6. آموزش استفاده از سامانه