×

نامه ی تشکر مدیریت مرکز رفاهی فرهنگیان قم

مدیریت مرکز رفاهی فرهنگیان قم طی نامه ای مراتب رضایت مندی خود از سامانه را به مدیریت شرکت قطره ابلاغ و از زحمات این شرکت تشکر و قدر دانی نمود.

راه اندازی امکان سفارش اینترنتی غذا مرکز رفاهی فرهنگیان قم

از این پس کاربران می توانند از طریق منوی سفارش غذا و انتخاب غذا و مخلفات مورد نظر خود برای تاریخ و وعده ی دلخواه غذا رزرو کنند.

راه اندازی نرم افزار پذیرش مرکز رفاهی فرهنگیان قم

نرم افزار پذیرش مرکز رفاهی فرهنگیان قم راه اندازی شد. در این نرم افزار امکان تخصیص اتاق، مدیریت اتاق ها، ثبت دریافت و پرداخت ها، ثبت اطلاعات و موارد مهمانان، صورتحساب میهمان و گزارشات مدیریتی وجود دارد.

نرم افزار رستوران مرکز رفاهی فرهنگیان قم راه اندازی شد.

سیستم مدیریت رستوران مرکز رفاهی فرهنگیان قم راه اندازی شد. در این سیستم امکان ثبت فیش، چاپ فیش در سه محل مجزا، ثبت و گزارش آمار فروش و … وجود دارد.

سامانه ی رزرو مرکز رفاهی فرهنگیان قم راه اندازی شد.

بنا به سفارش مرکز رفاهی فرهنگیان قم سامانه رزرو اتاق های مرکز رفاهی فرهنگیان قم راه اندازی شد. فرهنگیان عزیز می توانند با ورود اطلاعات شخصی و پرسنلی نسبت به رزرو اتاق و پرداخت هزینه ی رزرو اقدام نمایند.