×
رزرو_اتاق، رزرو_خانه_معلم، خانه_معلم

کاربران با وارد کردن مشخصات و شرایط تعریف شده از سوی مدیریت سامانه می توانند برای رزرو اتاق اقدام کنند.

کاربر ابتدا با وارد کردن مشخصات خود و کدپرسنلی وارد سیستم شده، سپس تاریخ مورد نظر برای اقامت و تعداد روز اقامت خود را مشخص می کند. در این قسمت سامانه به صورت خودکار ظرفیت موجود را چک می کند و در صورتی که اتاقی جهت رزرو وجود داشته باشد، سامانه اتاق های موجود را به کاربر نمایش می دهد که باید یکی از این اتاق ها انتخاب شود.

در مرحله ی بعد تعداد نفرات جهت اقامت و اطلاعات خودرو از کاربر درخواست می شود و پس از ورود اطلاعات، رسید موقتی با شماره ی پیگیری به کاربر نمایش داده شده و برای اقدام به پرداخت هزینه ی رزرو راهنمایی می شود.

پس از پرداخت هزینه ی اقامت در سایت بانک متقاضی به سامانه بازمی گردد و رسید قطعی رزرو و پرداخت خود را دریافت می کند.