×
رزرو_اتاق، رزرو_اتاق_فرهنگیان

افرادی که از طریق سایت رزرو انجام داده اند به مرکز مراجعه می کنند. با توجه به اطلاعاتی که از طریق سیستم رزرو اینترنتی به صورت خودکار به سیستم پذیرش منتقل شده تنها با ارائه رسید یا شماره پیگیری رزرو اطلاعات ایشان از سیستم خوانده شده و اتاق به آن ها تخصیص داده می شود.

همچنین با استفاده از نرم افزار پذیرش می تواند به صورت حضوری و غیر اینترنتی نیز پذیرش انجام داده و ورود و خروج ها اتاق ها را مدیریت کنید.

در سیستم پذیرش کلیه ی دریافت و پرداخت ها ثبت شده و گزارشات مالی توسط اپراتور پذیرش در اختیار مدیر قرار می گیرد.

در این نرم افزار شما می توانید در هر لحظه وضعیت اتاق ها و سرویس های مد نظر را کنترل و بررسی کنید.