×
بانک_اطلاعاتی_فرهنگیان، بانک_اطلاعاتی، اطلاعات_فرهنگیان

اطلاعات فرهنگیان کشور به همراه شماره پرسنلی و مشخصات فردی در سامانه موجود است و کافی است شماره پرسنلی توسط فرهنگی در سیستم وارد شود تا اطلاعات فردی وی بارگذاری گردد